Bijna half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa

Veel Nederlanders maken gebruik van vrij verkeer van personen in Europa: begin 2011 woonden bijna een half miljoen Nederlanders in andere Europese landen. Vooral België is een populair land om te wonen voor Nederlanders. Dit blijkt uit de Europese volkstelling die in 32 landen is uitgevoerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag in de aanloop naar de Dag van Europa op 9 mei.

België telt de meeste Nederlanders

Uit de volkstellingen blijkt dat ongeveer 470 duizend in Nederland geboren personen in een van de andere 31 deelnemende landen woonden op 1 januari 2011. De meesten bleven relatief dicht bij huis: het grootste deel woonde in de buurlanden België (126 duizend) en Duitsland (112 duizend).

België telde ook relatief gezien de meeste in Nederland geboren personen: 16 procent van de mensen in België uit de 31 overige EU- en EVA-landen komt uit Nederland. Denemarken volgt op afstand, met 4 procent. Hoewel jaarlijks ongeveer 40 duizend Nederlanders emigreren, hebben ze maar een bescheiden aandeel in de bevolking van andere Europese landen. Dat komt ook doordat veel emigranten vroeg of laat weer terugkeren naar Nederland.

Percentage in Nederland geboren personen woonachtig in EU/EVA-landen, 2011
Percentage in Nederland geboren personen woonachtig in EU/EVA-landen, 2011

Relatief veel jonge Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk

De helft van de 470 duizend mensen die wel in Nederland geboren zijn maar er niet wonen is vrouw. De verdeling is echter niet in elk land gelijk. Het aandeel vrouwen varieert van respectievelijk 20 en 25 procent in Estland en Letland, tot bijna 65 procent in Griekenland en Italië. In België en Duitsland is de verdeling ongeveer gelijk (respectievelijk 50 en 49 procent).

Een kwart van de in Nederland geboren mannen in andere volkstellingslanden is jonger dan 30 jaar. Een derde is tussen de 30 en 50 jaar, en ongeveer 40 procent is vijftig jaar of ouder. Bij de vrouwen is dat vrijwel hetzelfde, met een iets groter aandeel boven de 50 en een iets lager aandeel 30- tot 50-jarigen.

De leeftijdsverdeling is niet in alle landen gelijk. Denemarken en Noorwegen tellen een relatief groot aandeel 30- tot 50-jarigen. In het Verenigd Koninkrijk is bijna de helft van de in Nederland geboren inwoners jonger dan 30. Dit komt doordat daar relatief veel Nederlandse studenten wonen. In België en Duitsland komt de leeftijdsverdeling overeen met het gemiddelde.

In Nederland geboren mannen woonachtig in enkele EU/EVA-landen naar leeftijd, 2011
 

Meer inzicht in spreiding van migranten in Europa

De volkstellingsdatabase geeft een beeld van de spreiding van migranten over de verschillende Europese landen. Dit wordt belangrijker omdat er steeds meer migratie is binnen de landen van de Europese Unie.