Niet onderwijsvolgend

Iedereen die in de vier weken voorafgaand aan het interview geen regulier onderwijs volgt. Onder regulier onderwijs valt door de overheid bekostigd onderwijs en particulier onderwijs (indien dit leidt tot een in Nederland erkend diploma).