Minnelijk traject

Voordat iemand tot het Wettelijke Schuldsaneringstraject Natuurlijke Personen (WSNP) toegelaten wordt, moet eerst het zogenaamde minnelijke traject doorlopen worden bij de Gemeentelijke kredietbank of Sociale Dienst in de eigen gemeente. Deze instanties maken een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden en proberen hierover een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het minnelijk traject gelukt.

Als één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, wordt het minnelijk traject als mislukt beschouwd. De schuldhulpverlener stelt dan een verzoekschrift op om tot de WSNP toegelaten te worden. Tijdens een zitting vraagt de rechter om aanvullende informatie en legt uit welke verplichtingen er zijn. Daarnaast hoort de schuldenaar of deze wordt toegelaten.

Er bestaat nog een alternatief om tot de WSNP toegelaten te worden door een eigen faillissement aan te vragen bij de rechtbank. Dit faillissement kan direct toegang bieden tot de WSNP.

Recente cijfers van NVVK, vereniging voor schulhulpverlening en sociaal bankieren (www.nvvk.eu), geven aan dat de instroom in het minnelijke traject in 2013 toegenomen is en dat ook de individule schulden groter worden.