Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs omvat de volgende onderwijssoorten van het voltijdonderwijs:
- middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) (1968 tot 1990);
- meer uitgebreid lager onderwijs (mulo) (1927 tot1968)
- hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) (vanaf 1968)
- middelbare school voor meisjes (msvm) (1900 tot1968)
- voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) (vanaf 1968)
- lyceum (1910 tot 1968)
- gymnasium (1900 tot 1990)
- atheneum (1968 tot 1990)
- hogere burgerschool (hbs) (1900 tot 1968)
- lager beroepsonderwijs (lbo )(1950 tot 1990)
- voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) (1990 tot 2002)
- individueel beroepsonderwijs (ibo) (incl. bij lbo)
- individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo (incl. bij vbo)
- leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) (incl. bij vbo en vmbo)
- voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) ( vanaf 2001)
- middenschool (1977 tot 1990)
- handelsdagschool (1900 tot 1971)
- speciaal voortgezet onderwijs (svo) (1989 tot 2002)
- praktijkonderwijs (vanaf 1999).

Vanaf 2002 zijn de mavo, het vbo en het ivbo volledig overgegaan in het vmbo.
Het vmbo is inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).