Langzaam herstel Nederlandse export naar Griekenland

De Nederlandse goederenexport naar Griekenland herstelt zich de laatste jaren langzaam na een forse dip in de eerste jaren van de crisis. De import uit Griekenland kent minder schommelingen, maar is wel veel kleiner in omvang. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Nog steeds minder export naar Griekenland dan voor 2008

Hoewel het belang van Griekenland in de totale Nederlandse export stijgt, is het niveau nog ruim lager dan in de jaren voor de crisis. In 2008 was het Griekse aandeel in de totale export 0,8 procent, in 2014 was dat 0,5 procent. Vooral de export van telecom, kantoormachines, computers en auto’s heeft fors onder de crisis geleden. In 2014 werd in totaal voor 2,3 miljard euro naar Griekenland uitgevoerd. 

Import uit Griekenland zeer gering en al jaren stabiel

Er is in 2014 vijf keer minder ingevoerd uit Griekenland (458 miljoen euro) dan uitgevoerd naar dat land. De import uit Griekenland kent nauwelijks schommelingen door de tijd. De import nam licht af van 0,16 procent van de totale import in 1996 tot 0,12 procent in 2014. Aardolieproducten, medicijnen en fruit zijn de voornaamste importproducten uit Griekenland.

Lichte daling Griekse export na periode van sterke groei

De Griekse export ontwikkelt zich sinds 2007 sneller dan de Nederlandse of Europese export. In 2014 lag de Griekse exportwaarde 40 procent hoger dan in 2007, terwijl de Nederlandse exportwaarde in dezelfde periode 26 procent steeg. In de EU als geheel was de export 19 procent hoger dan in 2007.

De laatste jaren is de Griekse export echter licht gedaald. Bovendien is het exportniveau gering. De waarde van de Nederlandse export was in 2014 bijna negentien keer groter dan de Griekse exportwaarde.

Export Griekenland steeds meer gericht op Turkije

De Griekse export richt zich steeds meer op Turkije, een snelgroeiende grote economie en tevens buurland van Griekenland. Het aandeel van Turkije in de totale Griekse export is in zeven jaar tijd verdrievoudigd tot 12 procent. Daarmee is Turkije nu de belangrijkste exportbestemming van Griekenland. Daarna volgen vijf EU-landen: Italië, Duitsland, Bulgarije, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen zijn sinds 2007 echter allen minder belangrijk geworden voor de Griekse export. Het Duitse aandeel is zelfs fors afgenomen, van ruim 11 naar minder dan 7 procent.

Bron: StatLine

gerelateerd artikel

CBS: Export Nederlands product steeds minder naar EU-landen