Vertrouwen producenten neemt wat af

© ANP

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in februari 2015 afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,8 naar 2,0. Dit is de tweede maand op rij met een kleine daling, heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. De lichte verslechtering van het producentenvertrouwen in februari komt vooral doordat ondernemers minder positief waren over hun orderportefeuille.

In februari 2015 ligt het vertrouwen van de industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). 

Ondernemers minder positief over orderportefeuille en toekomstige productie

Producenten in de industrie waren in februari minder positief over hun orderportefeuille en ook iets minder positief over de productie in de komende drie maanden. Daarentegen waren ze iets positiever over hun voorraden gereed product. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief.

De ondernemers die hun productie de komende drie maanden zien toenemen blijven in de meerderheid op het aantal dat verwacht dat de productie de komende drie maanden afneemt.  Ook het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft nog net de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen, groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Minder productie en grotere voorraden dan jaar eerder

Begin deze maand publiceerde het CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in december 2,8 procent lager was dan in december 2013. Verder hadden ondernemers in de industrie 8,8 procent meer voorraad gereed product dan in december 2013. Hun voorraden eindproduct zijn ruim een half jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen van de industrie maakt deel uit van het ondernemersvertrouwen waarover het CBS afgelopen donderdag publiceerde en loopt daarop een maand voor. Het ondernemersvertrouwen is een kwartaalindicator, terwijl het producentenvertrouwen op maandbasis beschikbaar is. Het ondernemersvertrouwen van het hele Nederlandse bedrijfsleven is aan het begin van het eerste kwartaal hoger uitgekomen dan een kwartaal eerder. De ondernemers zijn nu al vijf kwartalen op rij positief gestemd.

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.