Doorsnee besteedbaar inkomen

Het doorsnee inkomen oftewel de mediaan van het inkomen is de middelste van de naar grootte gerangschikte inkomens. Dit betekent dat precies de helft van de populatie een lager of even groot inkomen heeft.

Onder besteedbaar inkomen wordt begrepen bruto inkomen uit arbeid, eigen onderneming, vermogen, uitkeringen en ontvangen overdrachten, verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies werknemersverzekeringen, premies zorgverzekeringen, en belastingheffing op inkomen en vermogen.