Compensatie eigen risico (CER)

Door de regeling Compensatie eigen risico (CER) betaalde de overheid een deel van het verplichte eigen risico terug. Iedereen die in 2013 voor de CER in aanmerking kwam, ontving een vast bedrag van 99 euro dat door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in december werd uitgekeerd. Om voor de CER in aanmerking te komen, moesten volwassenen aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen: gebruik van geneesmiddelen voor bepaalde aandoeningen, in behandeling in een ziekenhuis of bij een medisch specialist, verblijf in een AWBZ-instelling.