Algemene tegemoetkoming Wtcg

De algemene tegemoetkoming Wtcg was een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten door chronische ziekte of handicap. Vanaf 2012 was de Wtcg inkomensafhankelijk. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moesten patiënten voldoen aan een aantal voorwaarden. Er was een zorgtoets (gebruik langdurige AWBZ-zorg, langdurige hulp via Wmo, indicatie voor rolstoel) en een inkomenstoets. De hoogte van de tegemoetkoming uitkering hing af van het inkomen en de leeftijd (jonger of ouder dan 65 jaar).