Afgeschaft

In het regeerakkoord van VVD en PvdA van 29 oktober 2012 is opgenomen dat onder meer de Wtcg en CER worden afgeschaft en dat in plaats daarvan gemeenten budget krijgen om chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen. Met deze overheveling naar gemeenten is een bezuiniging van enkele honderden miljoenen euro gemoeid. Per 1 januari 2015 dienen chronisch zieken en gehandicapten zich tot hun gemeente te wenden voor aanvullende ondersteuning in hun zorgkosten.