Baanvindduur

Het aantal maanden dat een werkloze naar verwachting nog nodig heeft om een baan te vinden. De baanvindduur is bepaald met een duurmodel en verschilt van de werkloosheidsduur, die aangeeft hoe lang een persoon al werkloos is.