Minder bedrijven failliet verklaard

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

In januari 2015 zijn 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 56 minder dan in december. De daling is toe te schrijven aan het verschil in zittingsdagen van de rechtbank. Januari telde 4 zittingsdagen, december 5. Ten opzichte van januari 2014 lag het aantal faillissementen 134 lager ( ofwel 22 procent).

Minder faillissementen in bouw en financiële dienstverlening

Het aantal faillissementen is in bijna alle bedrijfstakken gedaald. In de bouw is het aantal faillissementen afgenomen van 52 naar 42. Ook in de financiële dienstverlening nam het aantal faillissementen af ten opzichte van december, van 79 naar 70. 

De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel en de financiële dienstverlening. De handel is ook een van de weinige bedrijfstakken waar het aantal faillissementen wel iets is toegenomen, van 132 in december naar 137 in januari.

Samen met de bedrijfstak specialistische diensten tellen de handel en de financiële dienstverlening overigens ook de  meeste bedrijven. Relatief gezien behoren de horeca, de handel en de bouw tot de bedrijfstakken met de meeste faillissementen.

Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In januari kwam het driemaandsgemiddelde uit op 491. Een maand eerder was het gemiddelde 515. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen en ligt op het laagste niveau sinds september 2011.

StatLine

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.