Kinderen geboren in 1983


De bestudeerde populatie bestaat uit kinderen die in 1983 werden geboren, in september 2012 dus 28 of 29 jaar oud waren, tot de Nederlandse bevolking behoorden en van wie beide ouders in 1999 tot de Nederlandse bevolking behoorden. Kinderen van wie één of beide ouders niet in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn te achterhalen, maken geen deel uit van de onderzoekspopulatie.