Vertrouwen consument verandert nauwelijks

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

De stemming onder consumenten is in januari 2015 iets minder negatief dan in december. Het consumentenvertrouwen komt in januari uit op -6. In december was dat -7. Het oordeel van consumenten over de economie was iets minder negatief, de koopbereidheid verandert nagenoeg niet.

Met -6 ligt het consumentenvertrouwen in januari boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Oordeel over economie verbetert iets, koopbereidheid verandert nauwelijks

De deelindicator Economisch klimaat komt uit op -2, tegen -4 in december. De verbetering komt doordat consumenten positiever oordelen over de toekomstige economische situatie. De koopbereidheid verandert van december op januari nauwelijks. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op -9, tegen  -10 in december.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen

StatLine: Consumentenvertrouwen

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.