Vertrouwen consument verandert nauwelijks

De stemming onder consumenten is in januari 2015 iets minder negatief dan in december. Het consumentenvertrouwen komt in januari uit op -6. In december was dat -7. Het oordeel van consumenten over de economie was iets minder negatief, de koopbereidheid verandert nagenoeg niet.

Met -6 ligt het consumentenvertrouwen in januari boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Oordeel over economie verbetert iets, koopbereidheid verandert nauwelijks

De deelindicator Economisch klimaat komt uit op -2, tegen -4 in december. De verbetering komt doordat consumenten positiever oordelen over de toekomstige economische situatie. De koopbereidheid verandert van december op januari nauwelijks. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op -9, tegen  -10 in december.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen

StatLine: Consumentenvertrouwen

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.