Inkomens

De inkomensgegevens komen uit de Statistiek der inkomens en vermogens 1931/’32. De gegevens zijn van de verdeling van de hoofdsom van de inkomstenbelasting (4,2 miljard gld., 1931/’32). De verdeling in 1931 is van het belastbaar inkomen, in 2011 van de huishoudens met het hoogste gemiddelde gestandaardiseerde huishoudeninkomen. Bron: Welvaart in Nederland 2014. Inkomen, vermogen en bestedingen van huishoudens en personen.