Schuldbewijzen

Schuldbewijzen bestaan behalve uit obligaties ook uit commercial paper, floatingratenotes, spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder en schatkistpapier.