Zelfstandige zonder personeel

Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij geen personeel in dienst heeft. Binnen de zelfstandigen zonder personeel wordt onderscheid gemaakt tussen degenen die eigen arbeid aanbieden (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger, adviseur of schilder) en degenen die producten verkopen of grondstoffen aanbieden (bijvoorbeeld iemand met een winkel).