Vermogen

Saldo van bezittingen min schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, obligaties en aandelen, de eigen woning, ondernemingsvermogen en de overige bezittingen. Schulden worden gevormd door hypotheekschuld eigen woning en schulden voor consumptieve doeleinden, financieringen van aandelen en obligaties, financiering schulden voor de tweede woning of ander onroerend goed en schulden volgens de Wet studiefinanciering. Het mediane vermogen per huishouden heeft betrekking op 1 januari.