Reistijd

In onderstaande figuren is de verbetering van de reistijd tussen beide perioden in de ochtend- en avondspits goed te zien. Er is weergegeven hoeveel minuten een automobilist langer doet over de gemiddelde afstand in de spits in vergelijking met de snelheid buiten de spits, voor autoritten langer dan 5 kilometer. Meer extra reistijd in de spits is weergegeven in een donkerder kleur.