Arbeidskostenonderzoek 2014

Elke vier jaar doet het CBS in opdracht van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, onderzoek naar arbeidskosten in Nederland. In dit onderzoek worden de kosten die werkgevers maken voor het in dienst hebben van personeel zo goed mogelijk in beeld gebracht. In 2014 is het Arbeidskostenonderzoek 2012 uitgevoerd.
De arbeidskosten in 2012 zijn niet goed vergelijkbaar met onderzoeken die uitgevoerd zijn voor de jaren 2008 en 2004. Dit komt doordat CBS over steeds meer en steeds betere bronnen beschikt waardoor de methode voor Arbeidskostenonderzoek 2012 op diverse punten is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.