Doorbraken in preventie in de afgelopen eeuw - bronverwijzing

Zie: Doorbraken in preventie in de afgelopen eeuw. K Schaapveld. Ned Tijdschr Geneesk 1999 11 september; 143(37)