Bedrag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen

De jaarlijks te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen zijn gebaseerd op het belastbaar inkomen van het huishouden. In dat belastbaar inkomen is rekening gehouden met inkomensafhankelijke belastingtarieven, tegemoetkomingen in specifieke kosten, vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen. De druk wordt bepaald door het betaalde bedrag te relateren aan het bruto-inkomen van het huishouden. Het bruto-inkomen bestaat uit primair inkomen (inkomen uit arbeid, onderneming en vermogen) aangevuld met alle ontvangen overdrachten waaronder de uitkeringen, pensioen, huurtoeslag en kindgebonden budget.

Behalve de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen drukken ook indirecte belastingen zoals accijnzen, BTW, motorrijtuigenbelasting en assurantiebelasting, en lokale heffingen (gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen) op het inkomen van huishoudens. Deze indirecte belastingen en lokale heffingen zijn niet in de hier gepresenteerde drukberekeningen verdisconteerd.