Groei ondernemersvertrouwen hapert

  • Vertrouwen bedrijfsleven maakt pas op de plaats
  • Vertrouwen bouw en horeca lager
  • Handel en industrie juist positiever

Het vertrouwen van de Nederlandse ondernemers is aan het begin van het derde kwartaal iets afgenomen, maar ze zijn, voor het derde kwartaal op rij, nog positief. De vertrouwensindicator komt op uit op 3 punten, 1 punt lager dan in het tweede kwartaal. Deze kleine afname is het resultaat van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. Zo nam in de handel en de industrie het vertrouwen toe, terwijl in de bouw en de horeca het vertrouwen afnam.

Dit hebben het CBS, de KvK, VNO-NCW, MKB Nederland en het EIB vandaag bekend gemaakt. Het ondernemersvertrouwen is een nieuwe indicator, gebaseerd op de conjunctuurenquête Nederland. Met deze stemmingsindicator wordt een  snelle indicatie gegeven van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

Bouw wat negatiever gestemd, industrie positiever

Het ondernemersvertrouwen in de bouwsector viel aan het begin van het derde kwartaal wat  terug. De bouw kende een wat minder goed tweede kwartaal, na twee sterke kwartalen in de winter. Hoewel negatief, is het vertrouwen lang niet zo laag als in de voorgaande drie jaar.
Ondernemers in de industrie waren juist positiever gestemd. Eerder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen in de industrie in de loop van het tweede kwartaal verbeterde tot het hoogste niveau in drie jaar tijd.

Handel positiever

De detailhandel is positiever gestemd aan het begin van het derde kwartaal. Het vertrouwen steeg naar het hoogste niveau in bijna vier jaar. De detailhandel noteerde in de eerste helft van 2014 een groei van de omzet, na jaren van krimp. Ook in de groothandel groeide het vertrouwen verder. Dit is in lijn met de lichte groei van de export, hogere investeringen en meer verkopen bij de detailhandel in het eerste half jaar.

Vertrouwen horeca valt terug

Het optimisme onder horecaondernemers is  aanzienlijk getemperd. Het aanvankelijke enthousiasme over het sterke eerste kwartaal is daarmee  wat weggeëbd, maar de sector is nog altijd beduidend positiever dan in 2012 en 2013.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.