Langdurige aandoening

Iemand met een langdurige aandoening heeft één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt van veertien ziekten dan wel aandoeningen gevraagd of mensen die hebben. Het gaat onder meer om aandoeningen aan armen of handen, aan benen of voeten, of aan nek of schouder, en daarnaast wordt onder meer gevraagd naar migraine, hart- en vaatziekten, astma of  bronchitis, maag- of darmstoornissen, suikerziekte, psychische klachten en kanker.