Frequente e-shoppers

Frequente e-shoppers zijn personen (van 12 tot en met 74 jaar) die in de 3 maanden voorafgaand aan het onderzoek online aankopen hebben gedaan. Dat wil zeggen goederen of diensten gekocht of besteld via internet voor privégebruik.
Voor minder frequente e-shoppers geldt dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek online aankopen hebben gedaan.
De gegevens komen uit het onderzoek ‘ICT gebruik van huishoudens en personen’, dat het CBS sinds 2005 jaarlijks uitvoert.