Correctie van effecten op langdurige aandoeningen

Een correctie voor het effect van leeftijd, geslacht en het hebben van andere aandoeningen is gedaan door het uitvoeren van een logistische regressie analyse. Met een logistische regressie analyse kan de invloed van een of meer verklarende variabelen op een dichotome te verklaren variabele worden gemeten. Voor dit onderzoek is onder andere gekeken naar de invloed van geslacht, leeftijd en het hebben van een bepaalde chronische aandoening op het wel of niet ervaren van de gezondheid  als minder dan goed. De verklarende variabelen worden daarbij onafhankelijk van elkaar bekeken, oftewel, gecorrigeerd voor de invloed van de anderen.

Een van de uitkomsten van  deze analyse zijn zogenaamde “ Odds Ratio’s”. Deze waarden geven binnen een verklarende  variabele per categorie de kans op het wel versus niet hebben van een als minder dan goed ervaren gezondheid  ten opzichte van een andere categorie. Bijvoorbeeld: de kans op een als minder dan goed ervaren gezondheid voor mensen met een bepaalde langdurige aandoening versus die kans voor mensen die die aandoening niet hebben.