Handelsrelatie tussen Polen en Nederland versterkt

De handelsrelatie tussen Polen en Nederland wordt steeds belangrijker. Van de landen die de aflopen tien jaar lid zijn geworden van de Europese Unie is het handelsbelang met Polen verreweg het grootst.

Handelsoverschot flink hoger

In 2013 bedroeg de waarde van de invoer uit Polen 5,5 miljard euro en van de uitvoer 9,2 miljard euro. Hierdoor kwam het handelsoverschot uit op 3,7 miljard euro. In de periode 2003-2013 is het handelsoverschot met Polen ruimschoots verdrievoudigd.

Invoer- en uitvoerwaarde, Polen

Invoer- en uitvoerwaarde, Polen

Belangrijke handelspartner

In de eerste drie maanden van 2014 was de handel met Polen vrijwel net zo intensief als in dezelfde periode van 2013. Drie procent van de handel binnen de EU is handel tussen Polen en Nederland. Daarmee heeft Polen zich binnen de EU ontwikkeld tot de achtste handelspartner van Nederland.

Ook het aantal Nederlandse bedrijven dat handelsbelangen heeft in Polen wordt steeds groter. In 2013 overtrof het aantal exporteurs (circa 5,5 duizend) royaal  het aantal importeurs (circa 3 duizend). Het zijn vooral groothandelsbedrijven die de handel met Polen voor hun rekening nemen.

Veel machines en vervoermaterieel

De handelswaar van Polen naar Nederland en andersom bestaat uit een breed scala van producten. De handel bestaat vooral uit hightechproducten of onderdelen daarvoor. Oost-Europese landen zijn een belangrijke afzetmarkt van gebruikte automobielen. Mede hierdoor is er een levendige handel van Nederlandse personenauto’s en trucks.

In- en uitvoer naar Polen, per  productcategorie, 2013

In- en uitvoer naar Polen, per  productcategorie, 2013

Hans Draper

Bron: StatLine, Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling