Vaste relatie

In het Onderzoek Gezinsvorming wordt onder een vaste relatie van een vrouw verstaan: een relatie met een man, ongeacht samenwonen.