Groei productie industrie houdt aan

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Roger Dohmen

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,1 procent hoger dan in april 2013. Dit heeft het CBS bekend gemaakt. Vanaf oktober 2013 lag de productie van de industrie onafgebroken hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Toename investeringen en bezettingsgraad

Dat is in lijn met het gestaag toegenomen vertrouwen van de producenten in de industrie sinds eind 2012, waarover het CBS onlangs publiceerde. Het toegenomen vertrouwen is terug te zien in de bezettingsgraad van de industrie, die al een jaar toeneemt. Verder namen in de eerste maanden van dit jaar ook de investeringen in productiecapaciteit toe (machines, installaties, computers).

Productiegroei in bijna alle branches

Van de vier grootste branches in de industrie produceerde alleen de voedings- en genotmiddelenindustrie minder dan een jaar eerder (1,4 procent). De productiestijging in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie , de elektrotechnische en machine-industrie, en de basismetaal- en metaalproductenindustrie bedroeg respectievelijk 5,8, 2,1 en 3,1 procent. Samen maken deze vier branches bijna driekwart van de industrie uit.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Trend productie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Deze fluctueren echter sterk. In december 2013 bereikte de productie van de industrie het hoogste niveau in zes jaar. Daarna wisselen productiedalingen en -stijgingen elkaar af. In april steeg de productie van de industrie met 2,3 procent t.o.v maart. De kortetermijntrend in de productie is positief.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht