Ruim 10 procent minder sterfte door milde winter

In het eerste kwartaal van 2014 overleden 35 duizend personen. Dat zijn er 4,6 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2013 en 2,6 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2012. De daling van de sterfte valt samen met een relatief milde winter en slechts een lichte griepepidemie. Onder meer de griepepidemieën in 2012 en begin 2013 en de relatief koude winter droegen bij aan een hogere sterfte in die jaren.

De afname van het aantal overledenen is met name zichtbaar onder ouderen. Het aantal overledenen van 80 jaar of ouder in het eerste kwartaal van 2014 is 14 procent lager dan het aantal in het eerste kwartaal van 2013.

Aantal overledenen en gemiddelde temperatuur eerste kwartaal

Aantal overledenen en gemiddelde temperatuur eerste kwartaal

Lenny Stoeldraijer

Bron: StatLine, Overledenen eerste kwartaal en jaartotalen naar leeftijd