Jongeren vooral online met smartphone

De smartphone is onder jongeren verreweg het meest gebruikte apparaat voor mobiel internet buitenshuis. Als ze online zijn, besteden ze hun tijd vooral aan gamen, filmpjes kijken en het bezoeken van sociale netwerken. Ook kopen ze vaak kaartjes voor evenementen online.

Ruim 90 procent 18- tot 25-jarigen mobiel online met smartphone

In 2013 hadden bijna alle jongeren in Nederland thuis internettoegang. Daarnaast internetten ook veel jongeren buitenshuis, waarbij ze vooral een smartphone op zak hebben en veel minder vaak een tablet of laptop. In 2013 ging drie kwart van de 12- tot 18-jarigen onderweg online met een smartphone. Van de 18- tot 25-jarigen deed zelfs 90 procent dat. Voor 25-plussers ligt dit met 63 procent een stuk lager.

Gebruik van internet onderweg naar leeftijd naar apparaat, 2013

Gebruik van internet onderweg naar leeftijd naar apparaat, 2013

Vooral online voor gamen en sociale netwerken

Jongeren gebruiken het internet vooral voor gamen, het bekijken van filmpjes of het luisteren naar muziek. Daarnaast zijn jongeren ook veel actief op sociale netwerken zoals Facebook, om en nabij de 90 procent in 2013. In vergelijking met de 12- tot 18-jarigen gebruikt de groep 18- tot 25-jarigen het internet meer voor activiteiten zoals kranten lezen en werk zoeken.

Belangrijkste doelen internetgebruik jongeren, 2013

Belangrijkste doelen internetgebruik jongeren, 2013

Online aankopen meestal kaartjes voor evenementen

Als jongeren aankopen doen via internet gaat het meestal om kaartjes voor evenementen. Deze worden vooral gekocht door jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Zo kocht bijna 60 procent van deze groep jongeren online een kaartje voor een evenement in 2013. Daarna volgen elektronische benodigdheden (ruim een derde) en films of muziek (ongeveer een kwart) als belangrijkste online aankopen van jongeren. 

 Online aankopen naar soort, 2013

Online aankopen naar soort, 2013

Marjolein  Korvorst en Ger Sleijpen

Bron: StatLine,  ICT gebruik van personen