Afvalverbrandingsinstallaties

Afvalverbrandinginstallaties zijn installaties voor het verbranden van gemengde afvalstromen. Het gaat voor een groot deel om huishoudelijk afval en gemengd bedrijfsafval. Ongeveer de helft van het in deze installaties verwerkte afval is van organische oorsprong en telt als biomassa mee bij hernieuwbare energie.