Minimumloon

Het minimumloon geldt in Nederland voor voltijdwerknemers van 23 jaar en ouder en is exclusief vakantietoeslag. Voor mensen jonger dan 23 jaar geldt in Nederland het minimumjeugdloon, waarbij per leeftijdsjaar andere bedragen worden gehanteerd. Wie in deeltijd werkt, heeft recht op een bruto minimumloon dat evenredig lager is.