Steeds meer passagiers via Nederlandse luchthavens

In 2013 reisden meer dan 58 miljoen passagiers via de Nederlandse luchthavens. In 2009 lag dit aantal op 46 miljoen. De forse toename van het aantal passagiers resulteerde in een omzetstijging van de luchthavens.

Aantal reizigers blijft toenemen

Het aantal passagiers dat in 2013 via de Nederlandse luchthavens reisde, kwam uit op 58 miljoen. In vier jaar tijd nam dit aantal toe met 12  miljoen. Het grootste deel van de omzet van de luchthavens wordt gehaald uit de opbrengsten die samenhangen met het vervoer van reizigers.

Het vrachtvervoer vertoonde vanaf 2010 aanvankelijk een dalende lijn. Het transport had veel te lijden onder de economische crisis. In 2013 klom het vrachtvervoer uit het dal. In het vierde kwartaal lag het vervoerd gewicht weer op het hetzelfde niveau als in het laatste kwartaal van 2010.

Ontwikkeling dienstverlening luchtvervoer

Ontwikkeling dienstverlening luchtvervoer

Reizigers zorgen voor omzetstijging

In het vierde kwartaal van 2013 lag de omzet van de luchthavens ruim 5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze omzetstijging wordt grotendeels verklaard door de toename van het aantal passagiers dat via de Nederlandse luchthavens reisde.

Omzet sterk seizoensafhankelijk

De omzet die de luchthavens genereren, is sterk seizoensafhankelijk. In het eerste kwartaal, de winterperiode, ligt het omzetniveau het laagst. De omzetpiek valt traditioneel in het derde kwartaal, omdat vooral in de vakantieperiode veel reizigers worden vervoerd. Vanaf 2009 neemt het aantal passagiers en daarmee de omzet in het derde kwartaal elk jaar toe ten opzichte van het voorgaande jaar.

Omzetverdeling dienstverlening luchtvervoer, 2013

Omzetverdeling dienstverlening luchtvervoer, 2013

Omzet luchthavens

Bijna de helft van de 1,6 miljard euro die deze branche in 2013  heeft omgezet, is gerelateerd aan start- en landingsgelden. Naast het exploiteren van luchthavens en de afhandeling van passagiers en bagage, verkrijgen luchthavens ook opbrengsten uit het begeleiden van het luchtverkeer, parkeergelden en het verhuren van bedrijfs- en winkelruimtes.

André Weber en Wick Schaafstra

Bron: StatLine,