Zorgindicatie vanuit AWBZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast op welke AWBZ-zorg en op hoeveel zorg iemand recht heeft. Voor de volgende functies kan het CIZ een indicatie afgeven: begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en verblijf.

Wie een indicatie heeft voor AWBZ-zorg kan gebruik maken van zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Zorg in natura is zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. Het zorgkantoor betaalt de geleverde zorg direct aan de zorgaanbieder. Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee de cliënt zelf langdurige zorg ten laste van de AWBZ kan inkopen of inhuren. De cliënt kiest hiermee zelf een zorgaanbieder.