Huisarts die alternatieve geneeswijzen toepast

Aan alle personen in de enquête is  gevraagd: ‘Sommige huisartsen passen zelf alternatieve geneeswijzen toe, bijv. homeopathie, antroposofie, acupunctuur of chiropractie. Doet uw huisarts /  de huisarts van uw kind dat ook of weet u dat niet?

Aan de mensen die ‘ja’ antwoorden is vervolgens gevraagd: ‘Heeft uw huisarts / de huisarts van uw kind in de afgelopen 12 maanden bij uw behandeling / de behandeling van uw kind gebruik gemaakt van alternatieve geneeswijzen?