Export naar de VS daalt

In 2013 is de exportwaarde naar de VS gedaald. Dit komt vooral door exportkrimp van aardolieproducten en lagere exportprijzen. Ondanks deze exportkrimp blijft de VS ook in 2013 de belangrijkste exportpartner voor Nederland buiten Europa.

Vooral minder benzine naar de VS

In 2013 bedroeg de exportwaarde naar de VS 16,8 miljard euro. Dit was een jaar eerder nog 20,2 miljard euro. Hiermee daalde de exportwaarde met 17 procent. De daling heeft onder meer te maken met een afname in export van aardolieproducten zoals benzine. In 2013 kromp deze exportwaarde met ruim een kwart.

De export van aardolieproducten heeft vooral te lijden onder de winning van schaliegas in de VS. Amerikaanse bedrijven kunnen hierdoor goedkoper produceren. De daling van de exportwaarde hangt ook samen met de lagere exportprijzen.

Exportwaarde VS

Exportwaarde VS

Forse schommelingen exportwaarde

In de periode 2000-2007 steeg de exportwaarde naar de VS redelijk gelijkmatig, van ruim 10 tot ruim 17 miljard euro. Daarna volgden twee jaren van exportkrimp. In 2011 en 2012 steeg de exportwaarde weer fors tot grofweg 20 miljard euro.

VS als handelspartner belangrijk voor de maakindustrie

Machines en vervoersmaterieel, minerale brandstoffen en chemische producten zijn de belangrijkste exportproducten naar de VS. In 2013 was het aandeel van deze exportproducten ruim 70 procent van het totaal. Hiermee is de VS als handelspartner vooral belangrijk in de maakindustrie zoals de metaal, de chemie en de hightechindustrie.

Ralph Wijnen

Bron: StatLine, Internationale handel; in- en uitvoer