27 duizend daklozen

Begin 2012 waren ruim 27 duizend mensen dakloos. De helft is allochtoon, 40 procent is van niet-westerse herkomst. Bijna de helft van de daklozen verblijft in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Daklozen in Nederland

Daklozen in Nederland

Ongehuwde mannen van 30 tot 50 jaar

Daklozen hebben geen vaste verblijfplaats en slapen in de opvang, op straat of in openbare gebouwen, maar onder hen zijn ook personen die tijdelijk bij familie of vrienden verblijven. Het aantal daklozen blijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen. In 2012 zijn het er ruim 27 duizend, in 2010 waren het er nog ruim 23 duizend. Vier op de vijf daklozen zijn mannen, een op de vijf is een vrouw. Dakloze vrouwen zijn relatief jong: 30 procent is 18 tot 30 jaar oud. Van de mannen valt ruim 20 procent in deze leeftijdsgroep.

Achtergrondkenmerken van daklozen, 2012

Achtergrondkenmerken van daklozen, 2012

Merendeel allochtonen in grote steden

Onder de daklozen zijn veel niet-westerse allochtonen, onder mannen meer dan onder vrouwen. Zes van de tien dakloze allochtonen verblijven in de grote steden, van de dakloze autochtonen is dat bijna één op de drie. Dakloze allochtonen zijn wat jonger dan autochtonen: van hen is 27 procent jonger dan 30 jaar, bijna 20 procent is 50 tot 65 jaar. Dit komt overeen met de lagere leeftijd van allochtonen ten opzichte van autochtonen in de totale Nederlandse bevolking. Onder autochtone daklozen zijn relatief minder jongeren (20 procent) en meer ouderen (25 procent).

Moniek Coumans en Jacqueline van Beuningen

Bron: StatLine, Daklozen; persoonskenmerken