Opkomsttijd

Opkomsttijd is de som van de uitruktijd en de rijtijd.

De uitruktijd is het tijdsverloop tussen het moment van melden van de brand en het moment dat het eerste voertuig de kazerne verlaat. De rijtijd is de tijd die nodig is om van de kazerne naar de plaats van de brand te komen.