Arbeidsrelatie

Op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) kunnen werknemers als volgt worden onderverdeeld naar arbeidsrelatie:

Werknemers met een vaste arbeidsrelatie

Personen die een arbeidsovereenkomst hebben die niet van beperkte duur is én die voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst zijn.

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Personen die een arbeidsovereenkomst hebben die van beperkte duur is of die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst zijn

Hiertoe behoren:

  • Werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast én vaste uren;
  • Werknemers met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer én vaste uren;
  • Werknemers met een overig tijdelijk dienstverband én vaste uren;
  • Oproep- en invalkrachten;
  • Uitzendkrachten;
  • Werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren;
  • Werknemer met een tijdelijk dienstverband zonder vaste uren.

De definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend.