Turkse meisjes

Personen van wie ten minste één ouder in Turkije is geboren.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie).