Onderwijsniveau bevolking gestegen

In 2012 telde Nederland 28 procent hoogopgeleiden, een cijfer dat sinds 2003 steeds verder is gestegen. Het aandeel laagopgeleiden daalde, het aandeel middelbaar opgeleiden bleef gelijk. Bij jongere vrouwen steeg het aandeel hoogopgeleiden meer dan bij jongere mannen. 

Steeds meer hoogopgeleiden

Nederland had in 2012 bijna 11 miljoen inwoners van 15 tot 65 jaar. Van hen had 28 procent een hoge opleiding en 30 procent een lage opleiding voltooid. Ten opzichte van 2003 steeg het aandeel hoogopgeleiden met 6 procentpunten, terwijl het aandeel laagopgeleiden in dezelfde mate daalde. Met net iets meer dan 40 procent bleef het aandeel middelbaar opgeleiden nagenoeg gelijk.

Onderwijsniveau Nederlandse bevolking

Onderwijsniveau Nederlandse bevolking

Jongere vrouwen vaker hoogopgeleid dan mannen

In 2012 was 28 procent van de vrouwen van 15 tot 65 jaar hoogopgeleid. Bij mannen was dit 29 procent. Jongere vrouwen (25 tot 35 jaar) waren met 44 procent vaker hoogopgeleid dan jongere mannen (37 procent). Dat verschil was er ook al in 2003, maar sindsdien nam het aandeel hoogopgeleiden onder jongere vrouwen meer toe dan onder jongere mannen, namelijk met respectievelijk 13 versus 9 procentpunten. Het beeld bij 55- tot 65-jarigen is omgekeerd: hier ligt het aandeel hoogopgeleide mannen bijna 10 procentpunten hoger dan bij vrouwen.

Aandeel hoogopgeleiden naar leeftijd en geslacht, 2012

Aandeel hoogopgeleiden naar leeftijd en geslacht, 2012

Harry Bierings

Bron: StatLine, Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar herkomst geslacht en leeftijd