Beoordeelt

Voor kinderen van 0 tot 12 jaar werd de vraag: “Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?” door een van de ouders of verzorgers van het kind beantwoord.