Respectloos gedrag

In de Veiligheidsmonitor (VM) is de respondenten gevraagd of ze persoonlijk door de hieronder genoemde personen/instanties weleens respectloos worden behandeld, waarbij respectloos gedrag omschreven wordt als gedrag dat naar eigen inschatting de grenzen van goed fatsoen overschrijdt:
–  Door onbekenden op straat;
–  Door onbekenden in het openbaar vervoer;
–  Door personeel van winkels of bedrijven;
–  Door personeel van overheidsinstanties;
–  Door bekenden (partner, familie of vrienden).

Antwoordmogelijkheden zijn: 'vaak, 'soms', 'zelden of nooit', 'niet van toepassing' en 'geen antwoord'.
Onder komt 'wel eens' voor worden alle respondenten verstaan die als antwoord 'vaak' of 'soms' hebben gegeven.