Export krimpt

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 2,3 procent kleiner dan in april 2012. Een dergelijke exportkrimp is na oktober 2011 niet meer voorgekomen. Het volume van de invoer was in april gelijk aan dat van een jaar eerder, na een lichte afname in maart. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 34,7 miljard euro. Dat is 1,6 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde kromp met 0,5 procent tot 31,1 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,5 miljard euro. Dat is 0,4 miljard euro minder dan in april 2012. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. April telde in 2013 een werkdag meer dan in 2012.

De in- en uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen en van machines en vervoermaterieel was lager dan een jaar eerder. Bij voeding en dranken was daarentegen de handelswaarde fors hoger.

De uitvoer naar niet-EU-landen nam flink in waarde af, terwijl de uitvoer naar EU-landen vrijwel gelijk bleef.

De in- en uitvoerprijzen waren voor de tweede maand op rij lager dan een jaar eerder. Daarbij speelt de lagere olieprijs een belangrijke rol. De uitvoerprijzen waren 2,0 procent lager, de invoerprijzen 3,2 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van april 2012 verbeterd.

De Exportradar van juni toont een gemengd beeld. In de Exportradar van mei waren de omstandigheden voor de export nog iets verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 14 juni 2013. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.