Langstudeerboete

In juli 2011 was een langstudeerboete aangekondigd. Dit hield een verhoging in van het wettelijk collegegeld in het hoger onderwijs in Nederland, die wordt opgelegd wanneer een student meer dan één jaar langer over de opleiding heeft gedaan dan is toegestaan. Per 1 oktober 2012 is de langstudeerboete met terugwerkende kracht afgeschaft.