Bindend studieadvies

Een bindend studieadvies (BSA) heeft betrekking op bacheloropleidingen. Indien een student binnen een vastgestelde termijn minder dan een vastgesteld aantal studiepunten behaalt, dan mag deze student zich in de aansluitende studiejaren niet meer voor de betreffende opleiding inschrijven. De idee is dat hiermee de uitval in latere studiejaren verkleind wordt, waardoor het rendement van de opleiding omhoog gaat. Het eerste BSA werd in 1996 ingesteld door de Universiteit Leiden. In latere jaren volgden meer universiteiten met de invoering van het BSA en/of werd het BSA verder aangescherpt.