Bachelordiploma

Met ingang van het studiejaar 2002/’03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Als gevolg daarvan zijn in het wetenschappelijk onderwijs de meeste doctoraal- en eventuele vervolgopleidingen verdeeld in een bachelorfase van 3 jaar en een daarop aansluitende masterfase van 1, 2 of 3 jaar. Zowel de bachelor- als de masteropleidingen worden afgesloten met een diploma. Een aantal opleidingen, zoals geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde, zijn pas veel later met het bachelor-masterstelsel gestart.