Netto-investeringen

Netto-investeringen zijn de bruto-investeringen minus de desinvesteringen en minus de afschrijvingen. Bruto-investeringen zijn de aangeschafte of in eigen beheer voortgebrachte materiële vaste activa. De desinvesteringen zijn de verkochte materiële vaste activa. Materiële vaste activa in het onderwijs zijn: gebouwen, terreinen, inventaris, apparatuur, leermiddelen en dergelijke.