Gestandaardiseerd huishoudinkomen

Het huishoudinkomen is ingedeeld in tien gelijke groepen. Het gaat hier om het inkomen van huishoudens, en niet van individuele personen.
Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen gestandaardiseerd. Bij het standaardiseren wordt het besteedbaar huishoudinkomen gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van een huishouden. Hiervoor zijn equivalentiefactoren beschikbaar die afgestemd zijn op het aantal volwassenen en kinderen (naar leeftijd) in een huishouden.